Skip to main content
Porsche Racing Club Finland ry:n säännöt on hyväksytty syyskokouksessa 2013.

Ydinarvot

Porsche-yhteisön, kilpailutoiminnan sekä yhdistyksen laajakatseinen vahvistaminen ja positiivisten elämysten tarjoaminen.

Rehdin urheilun ja turvallisen ja terveen rata-autoilun edistäminen ja kehittäminen yhteistyössä muiden samoja arvoja edistävien tahojen kanssa.

Toiminta-ajatus

PRCF VIESTII PITKÄJÄNTEISESTI ERI TILAISUUKSISSA, TILANTEISSA JA MEDIOISSA CLUB RACINGIN PERUSARVOJA JA TAVOITTEITA SEKÄ VALVOO NIIDEN NOUDATTAMISTA - MIELUUMMIN OPASTAEN KUIN SANKTIOINNEIN.

Club Racing = Kilpaileminen ja kilvanajon harrastaminen herrasmiesmäisesti tarkoittaa mm:

§ Turvallisuus ohjaa (kilpailu)toiminnan suunnittelua ja toteutusta. Tarkoittaa kuljettajien ja kaluston varusteita, kuljettajan toimintaa radalla ja sen ulkopuolella sekä kanssaharrastajien ja heidän kalustonsa kunnioittamista. Tavoitteena on, että jokainen lähtee tapahtumasta kotiin ehjin nahoin ja kolaroimattomalla kalustolla.

§ Tapahtumien on tarkoitus olla mieluummin harrastusluonteista kuin ammattimaista toimintaa ja tavoitteena on pitää hauskaa yhdessä turvallisesti kunnioittaen kaveria ja hänen kalustoaan.

§ Esim. ohitustilanteissa on molempien varottava tarkasti kontaktia, annettava toisilleen vähintään sääntöjenmukaisesti tilaa ja varottava edes joutumasta vaaratilanteeseen (yliyrittäminen). Ohitusten estäminen peittelemällä tai kaverin kiilaaminen ei kuulu herrasmieskisaan.

§ Kilpailija ottaa huomioon kanssakilpailijoidensa ja heidän kalustonsa. Mahdollisiin kontakteihin ja riskitilanteisiin puututaan aina, eikä pelkästään selitys "oli kilpailutilanne" kelpaa.

§ Luottamus rakentuu sille, että kilpailijat kunnioittavat ja noudattavat sääntöjä.

+ + + + +

§ Kun toiminta toteutuu näiden tavoitteiden mukaan voi jäsenistö osallistua ja nauttia kilvanajosta ilman että tarvitsee pelätä kovin suuresti kalustonsa ja terveytensä puolesta. Tämä mahdollistaa kilvanajon myös kilvellisillä ja ainakin omistajalleen arvokkaalla kalustolla.

§ Yhdistys tukee näiden periaatteiden toteutumista valistuksella, koulutuksella, valvonnalla ja puuttumalla todettuihin epäkohtiin (mieluummin opastaen kuin sanktioimalla) sekä kirjaamalla asioita kilpailusääntöön ja kehittämällä sitä tarpeen mukaan.

§ Näiden periaatteiden laiminlyönnin tai sääntörikkomusten varalta on sääntöihin kirjattu menettelyjä, joita kilpailupäällikkö ja yhdistyksen hallitus käyttävät tarvittaessa. Tämä tukee yksilön luottamusta toiminnan periaatteiden toteutumiseen eli etenkin turvalliseen ja oikeudenmukaiseen harrastamiseen, vaikka kyse onkin kilpailutoiminnasta.

§ Jäsenistön keskinäinen kaverin auttaminen, tukeminen, opastaminen, tiedon ja kokemusten jakaminen ilmentää hyvää herrasmieshengen sisäistämistä.

§ Yhdistys kannustaa jäsenistöään tukemaan näitä PRCF:n toiminnan arvoja ja tavoitteita kaikessa kanssakäymisessään ja toiminnassaan. Hyvin toimiva yhdistys ja jäsenistö on uskottava ja houkutteleva yhteisö myös uusien kuljettajien harkitessa toimintaan mukaan tulemista.