Skip to main content

Porsche Sports Cup sarjatyöryhmä kokoontui heti uuden vuoden jälkeen miettimään sarjan strategiaa pidemmällä tähtäimellä sekä alkaneen vuoden toimintasuunnitelmaa. Suunnitelmat julkaistaan ja avataan tarkemmin, kunhan hallitus ja kilpailutyöryhmä ovat nämä ensin käsitelleet. Yleisesti voi todeta, että sarja on hyvällä pohjalla ja suosio kasvussa, mistä osoituksena hyvä kasvutrendi osallistujamäärässä.

Toki kehitettävääkin on ja kuluvana vuonna tullaan panostamaan siihen, että saadaan kilpailutapahtuman perusasiat viilattua kuntoon ja kaikille jää positiivinen mielikuva jokaisesta kilpailupäivästä. Kilpailijoiden, toimitsijoiden ja katsojien turvallisuus on ykkösasia näissäkin tilaisuuksissa. Asiantunteva ja puolueeton katsastus sekä tarkka ratatuomari- ja ajotapatarkkailutoiminta ovat perusedellytykset tämän tavoitteen toteutumisessa. Tulemme korostamaan kilpalajin herrasmiesmäistä olemusta. Tämä edellyttää oikeaa asennetta sekä toimitsijoilta että kilpailijoilta. Mahdolliset epäselvyydet kalustossa tai kilpailutilanteessa pyritään ratkaisemaan aina nopeasti ja kaikkia osapuolia tyydyttävästi. Tekniset- ja kilpailusäännöt luovat toiminnallemme puitteet mutta joskus myös ns maalaisjärjen käytöllä on sijansa.

Matala osallistumiskynnys ja kisapäivien positiivinen ja innostava ilmapiiri toivottavasti takaavat, että näemme kaudella 2016 sekä vanhat että joukon uusia kuljettajia. Kiinteällä yhteistyöllä eri sidosryhmien, kuten PCF:n, kanssa tavoittelemme uusien kuljettajien lisäksi motivoituneita ja päteviä toimitsijoita.


19.01.2016