Skip to main content

PRCF kilpailuiden turvallinen, oikeudenmukainen ja toimiva järjestäminen vaatii usean henkilön työpanoksen. Tästä syystä PRCF pyrkii edistämään rata-autoilun toimitsijatoimintaa. PRCF järjestää perustoimitsijakoulutuksia ja kannustaa jäsenistöään osallistumaan AKK:n järjestämiin toimitsijakoulutuksiin.

PRCF:ssä toimiikin joukko aktiivisia toimitsijoita, niin ratatuomareina, tekniikan tuntevina katsastajina kuin päätoimitsijoinakin. Mikäli haluat mukaan toimintaan, ota yhteyttä yhdistyksen hallitukseen (info@prcf.fi).