Skip to main content
75 Years of Porsche
Officially approved Porsche Club 267

Sarjataulukko (pdf)

Botniaring 8.5.2010: Tulokset (pdf)
Kemora 22.5.2010: Tulokset (pdf)
Ahvenisto 13.6.2010: Tulokset (pdf)
Gelleråsen 3.-4.7.2010: Tulokset (pdf)
Ahvenisto 1.8.2010: Tulokset (pdf)
Botniaring 14.8.2010: Tulokset (pdf)
Alastaro 5.9.2010: Tulokset (pdf)